Ödeshögs Partiet har hållit årsmöte! {"components":[{"id":"454F11D9-5240-4A7E-ACBA-C2D875EB449A","type":"web.data.components.Text","width":670,"height":2287,"mobileDown":false,"bbox":{"top":872,"right":952,"bottom":3159,"left":282},"relIn":{"id":"17A3D01A-0BB5-43BB-B12B-CE7BBA352B3B","top":211,"right":-116,"bottom":-5079.659973144531,"left":116},"relTo":{"id":"2070DA91-3C71-4200-9245-9C93E87E0BD4","below":190},"wrap":false,"stretch":false,"orderIndex":49,"text":"Ödeshögs Partiet ställer upp i valet 2018 \n\nÖdeshögs Partiets viktigaste uppgift i politiken är att satsa helhjärtat på att utveckla Ödeshögs kommun. Vårt motto är då ”Ödeshögs bästa” för ögonen. Vi vill arbeta för att det förs en bra mycket bättre näringslivspolitik, där näringslivsfrågorna framförallt renodlas i kommunens organisation. Vi tror på att en rätt förd näringslivspolitik kan leda till både befolkningstillväxt och nya arbetstillfällen. \n\n\n\nÖdeshögs Partiets åtta senaste år i kommunalpolitiken får kännetecknas, av oppositionsrollen. Vi har satt minnesvärda avtryck i politiken. Vårt arbete med att Kommunal ekonomi ska vara i balans har gett resultat. Vi har gett prioritet åt lagbunden verksamhet. Vi har värnat om att skola och äldreomsorg har en hög kvalitativ nivå. Dåliga förslag har vi reserverat oss emot, antingen muntligt eller skriftligt. Därutöver har vi använt oss av motioner, interpellationer, enkla frågor i försök att ha ”Ödeshögs Bästa” för ögonen.\n\nCharles Eriksson\nOrdförande\nÖdeshögs Partiet \n\n\n\n\n \n\n\n\n \nÖdeshögs Partiet har vid varje budgettillfälle som vi verkat i, som politiskt lokalparti i Ödeshögs kommun, arbetat för att Kommunen ska har en god och stark ekonomi. Vi vill ha en kommunal administration och ekonomi i balans.\n\n Med nedan föreslagna åtgärder anser vi att kan förbättra kommunens strama ekonomiska läge samt sikta på förbättrade möjligheter för att få en mer effektiv och framåtsiktande kommun. Ödeshögs Partiet har inte i dagsläget preciserat och satt kronor och ören på de förändringar vi vill se förverkligade under budgetåret 2018, men hoppas på att försäljningar av tänkta avyttringar av mark samt barnbonus kan bidraga till det. \n\nVerksamhetsplanen Hela verksamhetsplanen som ligger till grund för budgeten anser Ödeshögs Partiet är alltför ytlig och behöver därför bättre preciseras i vissa avseenden. Framför allt KS-delen. Vårt parti anser ex-vis generellt att antalet tjänster och vem som gör vad ska finnas med i samtliga verksamhetsbeskrivningar från nämnderna. Näringsliv och teknisk avdelning beskrivs mycket ytligt. Vi tycker att dessa så viktiga funktioner i kommun måste få en mer informerande text.\n\nFörsäljning av mark\nSväm projektet har vårt parti tidigare ansett vara ett ekonomiskt mycket äventyrligt projekt som helt saknade ordentlig analys. Området som inköpts av kommunen för 1,8 miljoner kronor är nog bland det mest otillgängliga bergsområde som finns i Ödeshögs kommmun\n\nYrkande Ödeshögs Partiet\nSälj av hela Svembprojektet samt Norreccotomten vid Öningevägen\n\nGemensam ekonomifunktion\nYrkande från Ödeshögs Partiet: Ekonomi enheten har ett övergripande ansvar för kommunens arbete med finansiering, ekonomisk planering och uppföljning samt tjänar som servicegivare till den ge-mensamma kommunförvaltningens olika enheter, Slå samman samtliga ekonomifunktioner i kommunen, dvs slå ihop ÖBO och kommunens till en enda.\n\nReception\nYrkande från Ödeshögs Partiet: Växelns huvuduppgift är att erbjuda telefonitjänst till kommunens verksamheter. Svarsfunktionen köps av Vadstena kommun. Det vi köper från Vadstena yrkar vi på att det ska tas hem, för att skapa en mer fullvärdig funktion. Lägg ihop ÖBO-växeln och bilda en egen reception.\n\nPA-lön\nYrkande från Ödeshögs Partiet: Personal- och löneenheten ansvarar för kommunens arbetsgivarfunktion och enheten skall bidra till att det personalpolitiska programmet förverkligas för våra anställda. Denna enhet vad gäller löneadministration bör prövas om det inte blir billigare att helt köpa tjänsten\n\nBarnbonusen\nYrkande från Ödeshögs Partiet: Ödeshögs Partiet yrkar att den tas bort från budgeten.\n\n\nStoppa 16 miljons investeringen i Svemb \n \nStoppa den kommunala 16 miljons investeringen i Svämb. Investeringen ska göras av Ödeshögs kommun under år 2018. Projektet är ett av de mest äventyrliga projekt som någonsin gjorts i vår kommun, eftersom det helt saknar analys.\n\n Det går inte att tro att på projektet eftersom majoriteten inte ens bemödat sig om att ta fram en marknadsundersökning av vad området kan ge i pluseffekter, befintlig tomtkö, kostnader för vägar och VA framdragning samt vad tomtpriser eventuellt kommer att bli i detta mycket svårtillgängliga bergsområde.\n\n Markområdet som majoriteten nu vill investera i anses möjliggöra ytterligare cirka 25-30 nya tomter, vilket kommer att spä på det redan stora utbudet av lediga tomter i kommunen. Ödeshögs Partiet har uppfattningen att den styrande majoriteten helt och hållet förlorat all sans och respekt för kommunens ekonomi.\n \n Undertecknad har vid kommunstyrelsens sammanträde den 20/9-2017 reserverat sig för Ödeshögs Partiets vägnar, mot kommunstyrelsens borgerliga och socialdemokratiska majoritets beslut att i investeringsbudgeten för år 2018 kr göra en investering i fastigheten Ödeshög Sväm 1:1 för totalt 16 miljoner.\n\n Ödeshögs Partiet har yrkat avslag på denna investering. Investeringen avser 9,3 miljoner kr i infrastruktur samt 6,5 miljoner kr i infrastruktur för vatten och avlopp. På inkomstsidan i detta förslag anser också den sittande majoriteten att man ska försälja tomter som skulle kunna ge 2 miljoner kronor i intäkt. \n\nVår motivering till vårt avslagsyrkande är att vi inte tror på projektet. I Ödeshögs kommun fanns för några år sedan totalt ca 37 st kommunalt ägda lediga tomter klara, att försäljas och bebyggas, där gator och VA är framdragna samt ett antal villor till salu på den privata marknaden. Förhållandet torde inte ha förändrats speciellt mycket sedan dess. Tomterna fanns på Skrapegården, Åby Norrgård, Hästholmen och Trehörna. Ca 20-talet av dessa tomter har varit till salu för endast 1 krona/st men har ännu inte kunnat säljas.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n","styles":[[0,43,{"type":"web.data.styles.StyleText","font":14,"size":21,"bold":true,"italic":false,"underline":false,"color":["RGB",0,0,0,1]}],[44,1711,{"type":"web.data.styles.StyleText","font":14,"size":14,"bold":false,"italic":false,"underline":false,"color":["RGB",0,0,0,1]}],[1712,1733,{"type":"web.data.styles.StyleText","font":14,"size":14,"bold":true,"italic":false,"underline":false,"color":["RGB",0,0,0,1]}],[1733,2295,{"type":"web.data.styles.StyleText","font":14,"size":14,"bold":false,"italic":false,"underline":false,"color":["RGB",0,0,0,1]}],[2296,2315,{"type":"web.data.styles.StyleText","font":14,"size":14,"bold":true,"italic":false,"underline":false,"color":["RGB",0,0,0,1]}],[2316,2577,{"type":"web.data.styles.StyleText","font":14,"size":14,"bold":false,"italic":false,"underline":false,"color":["RGB",0,0,0,1]}],[2578,2602,{"type":"web.data.styles.StyleText","font":14,"size":14,"bold":true,"italic":false,"underline":false,"color":["RGB",0,0,0,1]}],[2603,2667,{"type":"web.data.styles.StyleText","font":14,"size":14,"bold":false,"italic":false,"underline":false,"color":["RGB",0,0,0,1]}],[2668,2739,{"type":"web.data.styles.StyleText","font":14,"size":14,"bold":true,"italic":false,"underline":false,"color":["RGB",0,0,0,1]}],[2739,3137,{"type":"web.data.styles.StyleText","font":14,"size":14,"bold":false,"italic":false,"underline":false,"color":["RGB",0,0,0,1]}],[3138,3209,{"type":"web.data.styles.StyleText","font":14,"size":14,"bold":true,"italic":false,"underline":false,"color":["RGB",0,0,0,1]}],[3209,3576,{"type":"web.data.styles.StyleText","font":14,"size":14,"bold":false,"italic":false,"underline":false,"color":["RGB",0,0,0,1]}],[3577,3640,{"type":"web.data.styles.StyleText","font":14,"size":14,"bold":true,"italic":false,"underline":false,"color":["RGB",0,0,0,1]}],[3640,4009,{"type":"web.data.styles.StyleText","font":14,"size":14,"bold":false,"italic":false,"underline":false,"color":["RGB",0,0,0,1]}],[4010,4043,{"type":"web.data.styles.StyleText","font":14,"size":14,"bold":true,"italic":false,"underline":false,"color":["RGB",0,0,0,1]}],[4043,4218,{"type":"web.data.styles.StyleText","font":14,"size":14,"bold":false,"italic":false,"underline":false,"color":["RGB",0,0,0,1]}],[4219,4261,{"type":"web.data.styles.StyleText","font":14,"size":22,"bold":true,"italic":false,"underline":false,"color":["RGB",0,0,0,1]}],[4262,6280,{"type":"web.data.styles.StyleText","font":14,"size":14,"bold":false,"italic":false,"underline":false,"color":["RGB",0,0,0,1]}]],"links":[],"paras":[[0,43,{"type":"web.data.styles.StylePara","align":"center"}],[44,6280,{"type":"web.data.styles.StylePara","align":"left"}]],"cells":[]}],"styles":{},"stylesheetId":"E5ED2900-D48D-41D0-95B9-E6A97099036F"}

  

 

Ödeshögs Partiet ställer upp i valet 2018

 

Ödeshögs Partiets viktigaste uppgift i politiken är att satsa helhjärtat på att utveckla Ödeshögs kommun. Vårt motto är då ”Ödeshögs bästa” för ögonen. Vi vill arbeta för att det förs en bra mycket bättre näringslivspolitik, där näringslivsfrågorna framförallt renodlas i kommunens organisation. Vi tror på att en rätt förd näringslivspolitik kan leda till både befolkningstillväxt och nya arbetstillfällen.

 

 

 

Ödeshögs Partiets åtta senaste år i kommunalpolitiken får kännetecknas, av oppositionsrollen. Vi har satt minnesvärda avtryck i politiken. Vårt arbete med att Kommunal ekonomi ska vara i balans har gett resultat. Vi har gett prioritet åt lagbunden verksamhet. Vi har värnat om att skola och äldreomsorg har en hög kvalitativ nivå. Dåliga förslag har vi reserverat oss emot, antingen muntligt eller skriftligt. Därutöver har vi använt oss av motioner, interpellationer, enkla frågor i försök att ha ”Ödeshögs Bästa” för ögonen.

 

Charles Eriksson

Ordförande

Ödeshögs Partiet

 

 

 

 

 

 

 

Ödeshögs Partiet har vid varje budgettillfälle som vi verkat i, som politiskt lokalparti i Ödeshögs kommun, arbetat för att Kommunen ska har en god och stark ekonomi. Vi vill ha en kommunal administration och ekonomi i balans.

 

Med nedan föreslagna åtgärder anser vi att kan förbättra kommunens strama ekonomiska läge samt sikta på förbättrade möjligheter för att få en mer effektiv och framåtsiktande kommun. Ödeshögs Partiet har inte i dagsläget preciserat och satt kronor och ören på de förändringar vi vill se förverkligade under budgetåret 2018, men hoppas på att försäljningar av tänkta avyttringar av mark samt barnbonus kan bidraga till det.

 

Verksamhetsplanen Hela verksamhetsplanen som ligger till grund för budgeten anser Ödeshögs Partiet är alltför ytlig och behöver därför bättre preciseras i vissa avseenden. Framför allt KS-delen. Vårt parti anser ex-vis generellt att antalet tjänster och vem som gör vad ska finnas med i samtliga verksamhetsbeskrivningar från nämnderna. Näringsliv och teknisk avdelning beskrivs mycket ytligt. Vi tycker att dessa så viktiga funktioner i kommun måste få en mer informerande text.

 

Försäljning av mark

Sväm projektet har vårt parti tidigare ansett vara ett ekonomiskt mycket äventyrligt projekt som helt saknade ordentlig analys. Området som inköpts av kommunen för 1,8 miljoner kronor är nog bland det mest otillgängliga bergsområde som finns i Ödeshögs kommmun

 

Yrkande Ödeshögs Partiet

Sälj av hela Svembprojektet samt Norreccotomten vid Öningevägen

 

Gemensam ekonomifunktion

Yrkande från Ödeshögs Partiet: Ekonomi enheten har ett övergripande ansvar för kommunens arbete med finansiering, ekonomisk planering och uppföljning samt tjänar som servicegivare till den ge-mensamma kommunförvaltningens olika enheter, Slå samman samtliga ekonomifunktioner i kommunen, dvs slå ihop ÖBO och kommunens till en enda.

 

Reception

Yrkande från Ödeshögs Partiet: Växelns huvuduppgift är att erbjuda telefonitjänst till kommunens verksamheter. Svarsfunktionen köps av Vadstena kommun. Det vi köper från Vadstena yrkar vi på att det ska tas hem, för att skapa en mer fullvärdig funktion. Lägg ihop ÖBO-växeln och bilda en egen reception.

 

PA-lön

Yrkande från Ödeshögs Partiet: Personal- och löneenheten ansvarar för kommunens arbetsgivarfunktion och enheten skall bidra till att det personalpolitiska programmet förverkligas för våra anställda. Denna enhet vad gäller löneadministration bör prövas om det inte blir billigare att helt köpa tjänsten

 

Barnbonusen

Yrkande från Ödeshögs Partiet: Ödeshögs Partiet yrkar att den tas bort från budgeten.

 

 

Stoppa 16 miljons investeringen i Svemb

Stoppa den kommunala 16 miljons investeringen i Svämb. Investeringen ska göras av Ödeshögs kommun under år 2018. Projektet är ett av de mest äventyrliga projekt som någonsin gjorts i vår kommun, eftersom det helt saknar analys.

 

Det går inte att tro att på projektet eftersom majoriteten inte ens bemödat sig om att ta fram en marknadsundersökning av vad området kan ge i pluseffekter, befintlig tomtkö, kostnader för vägar och VA framdragning samt vad tomtpriser eventuellt kommer att bli i detta mycket svårtillgängliga bergsområde.

 

Markområdet som majoriteten nu vill investera i anses möjliggöra ytterligare cirka 25-30 nya tomter, vilket kommer att spä på det redan stora utbudet av lediga tomter i kommunen. Ödeshögs Partiet har uppfattningen att den styrande majoriteten helt och hållet förlorat all sans och respekt för kommunens ekonomi.

Undertecknad har vid kommunstyrelsens sammanträde den 20/9-2017 reserverat sig för Ödeshögs Partiets vägnar, mot kommunstyrelsens borgerliga och socialdemokratiska majoritets beslut att i investeringsbudgeten för år 2018 kr göra en investering i fastigheten Ödeshög Sväm 1:1 för totalt 16 miljoner.

 

Ödeshögs Partiet har yrkat avslag på denna investering. Investeringen avser 9,3 miljoner kr i infrastruktur samt 6,5 miljoner kr i infrastruktur för vatten och avlopp. På inkomstsidan i detta förslag anser också den sittande majoriteten att man ska försälja tomter som skulle kunna ge 2 miljoner kronor i intäkt.

 

Vår motivering till vårt avslagsyrkande är att vi inte tror på projektet. I Ödeshögs kommun fanns för några år sedan totalt ca 37 st kommunalt ägda lediga tomter klara, att försäljas och bebyggas, där gator och VA är framdragna samt ett antal villor till salu på den privata marknaden. Förhållandet torde inte ha förändrats speciellt mycket sedan dess. Tomterna fanns på Skrapegården, Åby Norrgård, Hästholmen och Trehörna. Ca 20-talet av dessa tomter har varit till salu för endast 1 krona/st men har ännu inte kunnat säljas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ödeshögs Partiets förslag till kommunal budget år 2018

 

     

  

  

    

 

Ödeshögs Partiet har gjort minnesvärda avtryck i Ödeshögs politiken

I årsberättelsen framhåller partiet att året kännetecknats av ett ihärdigt oppositionsarbete, där huvudintrycket är att den borgerliga majoriteten och en förborgerligad socialdemokrati regerat Ödeshögs kommun utan att ta notis av andra intryck än sina egna förslag. Trots detta anser partiet att man gjort minnesvärda avtryck i Ödeshögs Politiken. I budget arbetet har partiet slagits för att få mer resurser för att skapa befolkningstillväxt i kommunen. Partiet har ansett att pengarna som satsats på kommunala vårdnadsbidrag och barnbonusbidrag är direkt felaktiga och kan anses som ett stort slöseri med kommunala skattepengar. Samma ståndpunkt uttrycker partiet när det gäller etableringen och exploateringen av nyinköpta Svemb området.

Ödeshögs Partiets styrelse fick följande utseende Ordförande Charles Eriksson, Kassör Kristina Fredriksson, övriga ledamöter Jan Fredriksson Lena Lago Berg, Benny Nilsson

 

 

Ödeshögs Partiets kommunala budgetyrkande 2014

Kommunstyrelsen i kommunen har lagt förslag till kommunfullmäktige om 2014 års kommunala budget. Den omfattar 251 miljoner kr med ett förväntat resultat på 2,4 miljoner kr i överskott. Ödeshögs Partiet  yrkade på fyra omdisponeringar i det liggande budgetförslaget  gällande avslag kommunalt vårdnadsbidrag, barnbonus, avslag till investeringsanslag till Sväm projektet, förtur VA sanering i Dalbobeta och Svanshals, medel till en arbetsorganisationsförändring inom äldreomsorgen. Den borgerliga alliansen tillsammans med socialdemokraterna tog dock ingen hänsyn till Ödeshögs Partiets yrkande utan klubbade igenom budgetförslaget. ÖP reserverade sig till förmån för egna yrkanden. Läs mer på sidan nyheter

Ytterligare kommunal felsatsning kostar 1,8milj

Alliansen och socialdemokraterna har köpt tillbaka gamla Norrecco tomten för 1,8 miljoner kr. Huvudsyftet har varit att flytta återvinningsanläggningen dit. Ödeshögs partiet har reserverat sig mot beslutet, eftersom man anser att tomtmarken inte behövs och att de kommunala skattemedelen behövs för viktigare saker än ett tomt gärde. År 2008 köpte företaget Norrecco AB tomten för att användas till för en jordförbättringsanläggning. Redan 2010 gick företaget i konkurs och därefter har tomten inte använts. Läs mer på sidan nyheter

Kommunledningens totala slapphet leder till 250.000kr + moms i skadestånd!

Kommunstyrelsens allianspartier, den borgerliga majoriteten och socialdemokraterna, har den 28/8-2013 tagit beslut om att kommunen ska betala Safirdruvans Konferens AB 250.000 kr plus moms, i skadestånd för en ej fullföljd hyres överenskommelse av fastigheten Mjölbyvägen 16-18 (Gamla kommunkontoret). Ödeshögs Partiet har reserverat sig mot detta beslut som vi tycker är helt skandalöst Läs mer på sidan nyheter

Ödeshögs Partiets synpunkter på Sväm 1:1

Ödeshögs Partiet har lämnat synpunkter på planförslaget av fastigheten Sväm 1:1 som nu finns utställd för granskning och synpunkter.

Läs mer på sidan  nyheter

EN  ENKÄTSTUDIE

 om äldreomsorgspersonalen i kommunen

Ödeshögs Partiet har arbetat fram en enkätstudie om hur kommunens vårdpersonal upplever kommunen som arbetsgivare. Partiet har haft som syfte att försöka bilda sig en egen uppfattning av hur det fungerar inom denna så viktiga och betydelsefulla omsorgsverksamhet. Detta efter det att mycket klagomål och åsikter framförts från väljarna om den kommunala verksamheten. Resultatet från enkäten pekade på en stark kritik från vårdpersonalen om hur cheferna hanterade sin personal.

Enkäten sågades jäms med fotknölarna vid kommunstyrelsens arbetsutskott, av framförallt kommunchefen Henrik Hendeby, tillika högste ansvarige för kommunens personal. Han ansåg inte enkäten var trovärdig allt var fel gjort. De politiska partierna tyckte inte Ödeshögs Partiet skulle syssla med enkätverksamhet. Det skadade förtroendet för politikerna. Läs hela studien

Budget 2013

Ödeshögs Partiet ville satsa över 1 miljon kr i marknadsföring av kommunen

Ödeshögs Partiets satsning på bättre marknadsföring av kommunen ville inte den borgerliga majoriteten och socialdemokraterna höra talas om, när partiet presenterade hur man ville bryta den negativa befolkningstrenden i kommunen.

Partiet ville ha en omdisponering i det liggande budgetförslaget till 2013 på 1 miljon kr när kommunfullmäktige klubbade den kommunala budgeten.

 Läs mer under nyheter 

Borgligheten vägrar ta med grava anmärkningar i verksamhetsberättelse!

NEJ TILL BLOCKPOLITIK

Vi vill arbeta för att stärka demokrati och öppenhet i vår kommun.

BÄTTRE MARKNADSFÖRING

  Vi vill ha en bättre och mer strategisk genomarbetad marknadsföring av

                    kommunen.

ÖDESHÖGS PARTIET

VÅR PRIORITERING 

Vi prioriterar arbetet med att få ökad inflyttning till kommunen

 SAKFRÅGORNA GÄLLER

Det är sakfrågorna som gäller för Ödeshögs Partiet , oavsett om de kommer från höger eller vänster

INGEN PARTIPISKA

Vi tar fritt ställning i varje enskild sakfråga utan att ha en central partipiska vinande över huvudet.

ÖP-ledamoten i socialnämnden Jan Fredriksson har reserverat sig mot att socialnämndens borgerliga majoritet, inte med ett enda ord i verksamhetsberättelsen har nämnt att man fått ta emot allvarlig kritik från både Socialstyrelse och Länsstyrelse.

Läs mer under nyheter

Reservation mot Kommunstyrelsens beslut om seniorboende

Kommunstyrelsens borgerliga majoritet har tillsammans med socialdemokraterna vid  sammanträdet den 2012-02-29 beslutat att ge direktiv till ÖBO:s årsstämma att bygga fyra enplanslägenheter för seniorer i kvarteret Limhallen.

Mot detta beslut har Ödeshögs Partiet reserverat sig till förmån för eget förslag, om att kommunen borde låta utreda och ta reda på mera fakta samt ta ett långsiktigt helhetsgrepp på hela äldreomsorgens behov av särskilt boende, trygghetsboende och seniorboende. Ödeshögs Partiet har f.ö. föreslagit detta redan vid KSAU 2011-04-26 och vid budgetsammanträdet i november 2010.

Ödeshögs Partiet har haft årsmöte!

Ödeshögs Partiet:

"Vi skäms över hur Socialnämnden hanterat barnutredningar"

När Socialstyrelsen gjorde en oanmäld tillsyn i Ödeshögs kommun, konstaterades att det fanns 51 pågående barnutredningar, det framgick inte om dessa var genomförda eller avslutade. Flera av dessa utredningar var flera år gamla, en till och med 4 år gammal. Av samma redovisning framgick också att det fanns 24 aktualiseringar, där ställningstagande om utredningar saknades. Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 13 feb hade Ödeshögs Partiet interpellerat socialnämndens ordförande och ställt fyra frågor om Socialstyrelsens tillsyn i Ödeshög.

Ödeshögs Partiet har reserverat sig mot kommunfullmäktiges majoritets beslut om att inköpa fastigheten Ödeshög Sväm 1:1 för 1,8 miljoner kronor till förmån för eget förslag om avslag.

 Motion om äldreomsorgen i Ödeshögs kommun.

 Ödeshögs Partiet har motionerat om att Kommunfullmäktige återtar sitt gamla beslut om att stänga Klockaregården och istället tar beslut om att öppna upp en eller två avdelningar på Klockaregårdens särskilda boende, för att på sikt komma tillrätta med de väntetider som idag finns inom äldreomsorgen i Ödeshög.

 Partiet vill också att korttidsboendet återflyttas till sin tidigare placering samt att den psykosociala verksamheten överflyttas till en av de nedlagda avdelningarna på Klockaregården

Pga neddragningarna i äldreomsorgen växer därför behovet för dessa boendeformer i vår kommun, samtidigt som 22 lägenheter fullt utrustade för serviceboende står outhyrda och tomma till ingen nytta. Att inget göra åt detta bedrägliga förhållande, anser Ödeshögs Partiet vara en ren misshushållning från den styrande politiska majoriteten i vår kommun. De gjorda kommunala investeringarna i Klockaregårdens äldreboende har kostat mycket av skattebetalarnas pengar och skulle kunna börja användas omgående bara viljan finns.

Läs mer under nyheter

Motion angående Ålebäcken och Orrnäsåns utlopp i Vättern

Ödeshögs Partiet har motionerat om att Kommunfullmäktige åter prövar frågan om att nu få till stånd ett projekt för att inom några år få förverkligat ett våtmarksområde vid Ålebäcken enligt det förslag som tidigare fanns nämnt i Alvastra projektet från år 1998 samt att kommunen låter utreda om det vid Orrnäsåns utlopp i Vättern är möjligt att skapa lekplatser för Öring efter en mindre schaktning och fyllning i just åmynningen som ligger en dryg meter ovan Vätterns vattenyta.

Nu har det gått snart fyra år sedan den tidigare motionen skrevs. Miljöfrågor har blivit allt viktigare för livskvalit’e och rekreation. Fortfarande är motionens intentioner och förslag i högsta grad lika viktiga att försöka få förverkligade som tidigare. Allt med tanke på att stärka möjligheterna för bättre och fler reproduktionsområden för olika fiskarter i Vättern samt för att bevara kommunens status som attraktiv plats för turism och fritidsfiske..

Läs mer under nyheter

Stöd oss och Bli medlemmar i Ödeshögs Partiet.

100 kr / år. Avgiften sätts in på bankgiro 610-6975 

 ÖDESHÖGS PARTIET