ÖDESHÖGS PARTIET

   

   

   

   

   

Val

 

 

 

Vårt Valmanifest 2014-2018

 

 

 

 

EKONOMI

Vända kommunens negativa befolkningsutveckling

 

Kommunal administration och ekonomi i balans.

 

Bättre marknadsföring av kommunen.

 

Inga livstidsanställda chefer, eller fallskärmsavtal

 

Avveckling av kommunalt vårdnadsbidrag och barnbonus

 

ÄLDREOMSORG

Äldreomsorgen ska ge trygghet och ha en god kvalitet

 

Korttidsboende med ensamboende på rummen

 

Valfrihet av boendeform inom äldreomsorgen

 

Kommunal fixartjänst tillsätts

 

Brukarna ska slippa ständiga byten av vårdpersonal

 

Årliga utvärderingar av äldreomsorgen

 

UTBILDNING

Nationella och kommunala mål ska uppnås

 

Kvalificerad personal och tillfredsställande personaltäthet

 

Mer resurser till barnomsorgen

 

Nolltolerans mot mobbing, våld och skadegörelse

 

Förlängda öppettider morgon och kväll inom barnomsorgen

 

MILJÖ

 

Ödeshögs kommun ska förbli en ledande miljökommun

 

Grundvattenskyddet måste ha en hög prioritet

 

 

 

   

   

   

  Stöd oss och Bli medlemmar i Ödeshögs Partiet.

  100 kr / år. Avgiften sätts in på bankgiro 610-6975 

   

  Läs mer under Vårt parti

   

   

 
 

 

 

 

 

 

 

Våra kandidater 

    till kommunfullmäktige

 

Charles Eriksson Pensionär

 

Lena Lago  Personlig ass.

 

Benny Nilsson Metallarbetare

 

Jan Fredriksson  Pensionär

 

Kristina Fredriksson Personlig ass.

 

Sven Inge Carlsson Anl.arb.

 

Lorita Ivarsson Läkarsekr.

 

Anita Nilsson       Fru

 

Ingemar Landstedt Metallarbetare

 

Britth Gustavfsson undersköterska

 

Patrik Syren  Montör

 

Anita Christensson  Lärare

 

Seppi Hader   Metallarbetare

 

Veronica Öst Personlig assistent

 

Ken Linnér  Tetraplegiker

 

Keller Johansson  Herr

 

Hans Rydberg Torpinventerare

 

Åke Johansson Företagare

 

Roland Viklund Snickare

 

Abdallah Farhan Studerande

 

Bosse Andersson Pensionär

 

 

 

        Vi behöver en politisk förändring i vår kommun