ÖDESHÖGS PARTIET

        Vi behöver en politisk förändring i vår kommun

Vi tar fritt ställning i varje enskild sakfråga utan att ha en central partipiska vinande över huvudet.

 SAKFRÅGORNA GÄLLER

Det är sakfrågorna som gäller för Ödeshögs Partiet , oavsett om de kommer från höger eller vänster

VÅR PRIORITERING 

Vi prioriterar arbetet med att få ökad inflyttning till kommunen

  Vi vill ha en bättre och mer strategisk genomarbetad marknadsföring av

NEJ TILLBLOCKPOLITIK

Vi vill arbeta för att stärka demokrati och öppenhet i vår kommun.

Vårt Valmanifest 2014-2018

EKONOMI

Kommunal administration och ekonomi i balans.

Bättre marknadsföring av kommunen.

Inga livstidsanställda chefer, eller fallskärmsavtal

Avveckling av kommunalt vårdnadsbidrag och barnbonus

ÄLDREOMSORG

Vända kommunens negativa befolkningsutveckling

Äldreomsorgen ska ge trygghet och ha en god kvalitet

Valfrihet av boendeform inom äldreomsorgen

Kommunal fixartjänst tillsätts

Korttidsboende med ensamboende på rummen

Årliga utvärderingar av äldreomsorgen

UTBILDNING

Brukarna ska slippa ständiga byten av vårdpersonal

Kvalificerad personal och tillfredsställande personaltäthet

Mer resurser till barnomsorgen

Nolltolerans mot mobbing, våld och skadegörelse

Förlängda öppettider morgon och kväll inom barnomsorgen

MILJÖ

Nationella och kommunala mål ska uppnås

Grundvattenskyddet måste ha en hög prioritet

Ödeshögs kommun ska förbli en ledande miljökommun

Stöd oss och Bli medlemmar i Ödeshögs Partiet.

100 kr / år. Avgiften sätts in på bankgiro 610-6975 

Våra kandidater 

    till kommunfullmäktige

Charles Eriksson Pensionär

Lena Lago  Personlig ass.

Benny Nilsson Metallarbetare

Jan Fredriksson  Pensionär

Kristina Fredriksson Personlig ass.

Lorita Ivarsson Läkarsekr.

Sven Inge Carlsson Anl.arb.

Ingemar Landstedt Metallarbetare

Anita Nilsson       Fru

Britth Gustavfsson undersköterska

Anita Christensson  Lärare

Patrik Syren  Montör

Seppi Hader   Metallarbetare

Veronica Öst Personlig assistent

Ken Linnér  Tetraplegiker

Hans Rydberg Torpinventerare

Keller Johansson  Herr

Åke Johansson Företagare

Abdallah Farhan Studerande

Roland Viklund Snickare

Bosse Andersson Pensionär